Nghề sửa máy in và lương tâm người thợ

Nghề sửa máy in và lương tâm người thợ Có một nguyên tắc khi kiếm tiền đó là đồng tiền đi lên nhưng đạo đức và sức khỏe không đi xuống, nhưng dường như đây là một sự cân đo đong đếm không hoàn toàn chính xác, bởi lẽ xét ở một góc độ tieue cực làm viẹc gì cũng phải đánh đổi, làm việc gì cũng phải hi sinh kiếm tiến là một việc cần phải đánh đổi nhiều thứ, ngoài những gian khổ cần phải có, sửa máy tính tại nhà công việc không đơn giản chỉ là kiếm tiền,ngoài khả năng chịu đựng chăm chỉ.

Nghề sửa máy in và lương tâm người thợ

Có một nguyên tắc khi kiếm tiền đó là đồng tiền đi lên nhưng đạo đức và sức khỏe không đi xuống, nhưng dường như đây là một sự cân đo đong đếm không hoàn toàn chính xác, bởi lẽ xét ở một góc độ tieue cực làm viẹc gì cũng phải đánh đổi, làm việc gì cũng phải hi sinh kiếm tiến là một việc cần phải đánh đổi nhiều thứ, ngoài những gian khổ cần phải có,  sửa máy tính tại nhà công việc không đơn giản chỉ là kiếm tiền,ngoài khả năng chịu đựng chăm chỉ siêng năng ra thì kiếm tiền không thể có chuyện chỉ ngồi mát ăn bát vàng, bắt buộc phải có sự chịu đựng gian khổ nếu không có lẽ đấy chỉ là những đồng tiền phi pháp bẩn thỉu.

Sẽ chẳng có một chuẩn mực nào cho việc phải kiếm tiền chỉ có những chuẩn mực mà mỗi người phải đặt ra phải tự tìm lấy một lẽ sinh tồn trong cuộc chiến kiêm tiền khốc liệt, sụ dễ dàng là không bao giờ có nếu như không sẵn sang đánh đổi, sửa máy in nhanh chóng uy tín. sẽ như thê nào khi nhièu người luôn cho rằng kiếm tiền thì bắt buộc cả đạo đức và sức khỏe buộc phải đi xuống, nếu xét ở một góc độ nào đó thì dường như đây là điều không thể tránh khỏi, đay là điều quá bình thường vì cái gi chẳng có cái giá của nó.

Nhưng vấn đề đáng bàn ở đây là cái giá có thể chịu đựng được đến mức đọ nào, để có một cuộc sống giàu có có thể làm nhiều thứ nhưng vi phạm pháp luật vi phạm nguyên tắc đạo đức thì thử hỏi giàu có để làm gì, sung sướng để làm gì, rồi khi giàu có nằm trên một đống của cải nhưng chăng hề được tận hưởng thì lại sơm nằm trên giường bênh như vậy thì còn gì là vui thú cuộc đời,đổ mực máy in tại nhà , sự đánh đổi nào cũng cần một cái gia hop lý và xứng đáng chứ không phải chỉ cố cố gắng và cố gắng mà không bàn đến hiệu quả đúng sai của vấn đề. Kiếm thật nhiều tiền thì quả thật ai cũng mong muốn thé và đây là nhu cầu hoàn toàn chính đáng, nhu cầu được sống trong đầy đủ và thõa mãn như những nhu cầu vật chẩt tối thiểu nên sống sao cho hop lý, nên làm những gì cần làm nhưng đừng để cho đồng tiền làm mờ mắt đừng để ma đưa lối quỷ dẫn đường kẻo đến khi dừng lại thì quá muộn đường quay về thì cũng chẳng còn.