Chuyện hai chàng trai biến một chiếc máy in cũ thành doanh nghiệp trị giá 25 triệu USD

Dru Riess và Ray Salinas đã vực dậy một xưởng in bên bờ phá sản và biến nó trở thành một doanh nghiệp trị giá 25 triệu USD.

Chuyện hai chàng trai biến một chiếc máy in cũ thành doanh nghiệp trị giá 25 triệu USD