Hướng dẫn cài đặt máy in và chia sẻ qua mạng

Muốn cài đặt máy in cho nhiều máy tính cùng sử dụng thực ra là một việc khá đơn giản. Việc cài đặt máy in cần phải làm theo 2 bước cơ bản là: Cài máy in cho 1 máy chủ và thiết lập chia sẻ máy in qua mạng Lan hoặc mạng wifi.

Hướng dẫn cài đặt máy in và chia sẻ qua mạng