Sửa lỗi không set mặc định được máy in

Bạn đã cài Driver nhưng không set mặc định được máy in. Khi đó bạn vẫn in Word bình thường nhưng khi in qua Excel, Acrobat reader hoặc Outlook thì không in được do không thấy máy in đâu cả và thấy báo lỗi “Operation could not be completed (error 0x000000709) ….”.

Sửa lỗi không set mặc định được máy in

set máy in mặc địnhset máy in mặc định


set máy in mặc định

set máy in mặc định


set máy in mặc định


set máy in mặc định


set máy in mặc định


set máy in mặc định