Hướng dẫn tắt chế độ kiểm tra khổ giấy cho máy in Canon LBP3300

Hiện tượng: Máy in báo hết giấy trong khi khay giấy còn đầy đủ. In khổ A4 bình thường, in khổ A5 báo không có giấy, hết giấy. Máy không lấy giấy khay dưới, khi để giấy vào khay tay thì mới lấy giấy.

Hướng dẫn tắt chế độ kiểm tra khổ giấy cho máy in Canon LBP3300

Hiện tượng :

Máy in báo hết giấy trong khi khay giấy còn đầy đủ .

In khổ A4 bình thường , in khổ A5 báo không có giấy , hết giấy .

Máy không lấy giấy khay dưới , khi để giấy vào khay tay thì mới lấy giấy .

Nguyên nhân : Sai khổ giấy . Vì mặc định , khay dưới (khay Cassette ) được khai báo là khổ A4 , nên khi bạn in những tài liệu được soạn ở khổ A4 thì máy in bình thường , khi in những tài liệu được soạn ở khổ không phải là A4 thì máy yêu vầu load giấy vào khay tay .

Cách khắc phục :

Cách 1 : xóa lệnh in , khai báo lại khổ giấy thành a4 hoặc bỏ giấy vào khay tay để cho máy in hết lệnh in đó .

Cách 2 : tắt chế độ kiểm tra khổ giấy của máy in Canon LBP3300.

Bước 1 :

Win XP : Start > Settings> Printer & Faxes

Win 7/ win 8 : Start > Devices and Printers

Click phải chuột vào biểu tượng máy in > Chọn Printer Properties

lbp3300-driver

Chọn Preferences..

lbp3300-finishing

Click chọn tab finishing

lbp3300-finishing

Chọn nút finishing Details… > xuất hiện cửa sổ :

lbp3300-finishing-detail

Bỏ chọn mục “Detect Paper Size in Cassette ” >OK

Chon Apply > click chọn tab Paper Source

lbp3300-paper-source

Tại mục Paper source : chọn Cassette 1

Sau đó chọn Apply > Ok để lưu lại cài đặt và thoát ra ngoài .

Chúc các bạn thành công !